Obchodní podmínky

Podmínky služby a podmínky

Podmínky pro produkty prodávané na webu https://egay.shop.

Článek 1 - objekt

Tyto obchodní podmínky se řídí prodejem společnosti Egay Shop na adrese https://egay.shop.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato webová stránka je provozována společností Egay Shop. V celém webu se rozumí výrazy "my", "my" a "náš" Egay shop. Egay shop nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z této stránky k dispozici uživateli, podmíněné tím, že souhlasíte se všemi uvedenými podmínkami, zásadami a upozorněními.


Návštěvou našich stránek a / nebo nákup něco od nás, můžete zapojit do naší "Service" a souhlasíte s následujícími podmínkami ( "Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a politik v tomto dokumentu a / nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky platí pro všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeče, dodavatelé, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelů obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky před tím, než přistupujete k našim webovým stránkám. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

Náš obchod je provozován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

Článek 2 - Podmínky online obchodu

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii trvalého věku a že jste nám dal svůj souhlas umožnit některým vašim malým závislým osobám používat tento web.
Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).
Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb

Článek 3 - Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

Článek 4 - Přesnost, úplnost a včasnost informací

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

Článek 5 - Ceny

Ceny našich produktů jsou uvedeny v eurech včetně všech daní (DPH a ostatní daně platné ke dni objednávky), pokud není uvedeno jinak a kromě nákladů na zpracování a přepravu. V případě objednávky do jiné země než metropolitní Francie jste dovozcem dotčeného výrobku. Clo nebo jiné místní daně nebo dovozní cla nebo státní daně mohou být splatné. Tato práva a částky nespadají do odpovědnosti Egay shop. Budou vám na vaše náklady a výhradní odpovědnost, a to jak pokud jde o prohlášení a platby příslušným orgánům a institucím vaší země. Doporučujeme, abyste se o těchto aspektech informovali u místních úřadů. Všechny objednávky bez ohledu na jejich původ jsou splatné v eurech. Egay shop si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny, ale výrobek bude fakturován na základě tarifu platného v době validace objednávky a podle dostupnosti. Produkty zůstávají majetkem společnosti Egay shop až do úplného zaplacení ceny. Upozornění: jakmile fyzicky převezmete objednané produkty, riziko ztráty nebo poškození produktů je převedeno na vás.

Článek 6 - změny služby a ceny

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.
Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovídat Vám ani žádné třetí straně.

Článek 7 - Produkty nebo služby

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na monitoru jakékoli barvy bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

Článek 8 - Objednávky

Můžete si objednat:

  • Na internetu: https://egay.shop

Smluvní informace jsou uvedeny v angličtině a budou potvrzeny nejpozději v okamžiku ověření vaší objednávky. Egay shop si vyhrazuje právo neregistrovat platbu a nepotvrzovat objednávku z jakéhokoli důvodu, zejména v případě problému s dodávkou nebo v případě obtíží týkajících se obdržené objednávky.

Článek 9 - Ověření vaší objednávky

Jakákoli objednávka uvedená na webové stránce https://egay.shop přebírá adhezi k současným smluvním podmínkám. Jakékoliv potvrzení objednávky znamená úplné a úplné přilnutí k současným všeobecným podmínkám prodeje bez výjimky nebo rezervy. Veškeré poskytnuté údaje a zaznamenané potvrzení budou pro transakci důkazem. Prohlašujete, že máte dokonalé znalosti. Potvrzení objednávky stojí za to podepsat a přijmout operace. Shrnutí informací o vaší objednávce vám bude sděleno prostřednictvím e-mailové adresy potvrzení Vaší objednávky.

Článek 10 - Platba

Skutečnost potvrzení vaší objednávky znamená pro vás povinnost uhradit uvedenou cenu. Platba vašich nákupů probíhá kreditní kartou se zabezpečeným protokolem SSL.

Článek 11 - Náhrady, výnosy a výměny

Návrat:
Naše pravidla trvají 30 dnů. Pokud od vašeho nákupu prošli 30 dny, bohužel vám nemůžeme nabídnout náhradu nebo výměnu.

XNUMX Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Nevratné položky:

  • Dárkové karty
  • Stahované softwarové produkty
  • Některé položky týkající se zdraví a osobní péče

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Existují určité situace, kdy jsou poskytovány pouze částečné náhrady:

  • Jakákoli položka, která není v původním stavu, je poškozená nebo chybí součásti z důvodů, které nejsou způsobeny naší chybou
  • Každá položka, která je vrácena více než 30 dní po doručení

Náhrady:
Po obdržení a kontrole vašeho vrácení vám zašleme e-mail s upozorněním, že jsme obdrželi vrácenou položku. Také vás budeme informovat o schválení nebo zamítnutí vrácení peněz.
Pokud jste schváleni, vaše refundace bude zpracována a kreditní karta bude automaticky použita na vaši platební kartu nebo původní způsob platby v určitém počtu dnů.

Pozdní nebo chybějící náhrady:
Pokud jste ještě neobdrželi vrácení peněz, nejprve zkontrolujte svůj bankovní účet znovu.
Poté se obraťte na svou firmu z kreditní karty, může to chvíli trvat, než bude vaše úhrada oficiálně zveřejněna.
Dále kontaktujte banku. Často je nějaký čas zpracování, než bude vrácena částka.
Pokud jste to všechno udělali a dosud jste ještě neobdrželi vrácení peněz, kontaktujte nás Kliknutím ZDE.

Prodat předměty :
Návrat k vrácení zboží je založen na prodejní ceně.

Výměny:
Položky nahrazujeme pouze v případě, že jsou vadné nebo poškozené. Pokud ji potřebujete vyměnit za stejnou položku, pošlete nám email na adrese hello@egay.shop.

Dárkové předměty :
Pokud byla položka označena jako dárek při zakoupení a odeslání přímo k vám, obdržíte dárkový kredit na hodnotu vašeho výnosu. Po obdržení vrácené položky vám bude doručen dárkový certifikát.

Pokud by zboží nebylo při zakoupení předmětu označeno jako dárek, nebo dárce, který dárce doručil objednávku, aby vám dal později, zašleme dárcovi náhradu a dozvíme se o návratu.

Lodní doprava :

Budete zodpovědní za zaplacení vlastních přepravních nákladů za vrácení vaší položky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Pokud obdržíte refundaci, náklady na vrácení zásilky budou odečteny z vrácení peněz.Pokud odesíláte zásilku přes $ 75, měli byste zvážit použití trackable přepravní služby nebo nákupu pojištění plavby. Nezaručujeme, že obdržíme vrácenou položku.

Článek 12 - Dostupnost

Naše produkty jsou nabízeny, pokud jsou viditelné na webových stránkách https://egay.shop a v mezích dostupných zásob. U nedodávaných výrobků jsou naše nabídky platné v závislosti na dostupnosti u našich dodavatelů. V případě nedostupnosti produktu po zadání objednávky vás budeme informovat e-mailem. Objednávka bude automaticky zrušena a nebude provedena debet.

Článek 13 - doručení

Výrobky jsou dodávány na dodací adresu uvedenou v průběhu objednávky, a to ve lhůtě uvedené na stránce s potvrzením objednávky. V případě zpoždění zásilky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat o možném důsledku dodací lhůty, která vám byla oznámena. V případě dodávky dopravcem nemůže společnost Egay Shop být zodpovědná za pozdní doručení z důvodu nedostupnosti zákazníka po několika návrzích na jmenování. V případě doručení mimo Evropskou unii mohou celní orgány při vstupu země příjemce zásilky uplatňovat dodatečné daně. Tyto daně jsou odpovědné osobě, která objednávku obdržela.

Článek 14 - Přesnost fakturace a informací o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našich zásadách pro vrácení.

Článek 15 - Volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojů, "jak je" a "jak jsou", bez jakýchkoli záruk, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s užíváním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany.
Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů).

Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

Článek 16 - Odkazy třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují na weby třetích stran, které nejsou s námi přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.
Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci.

Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

Článek 17 - komentáře uživatelů, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemá povinnost, sledovat, upravit nebo odstranit obsah, který určíme podle našeho uvážení, jsou protiprávní, urážlivé, výhružné, pomlouvačné, urážlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje jakákoliv smluvní strana duševního vlastnictví nebo tyto Podmínky služby .

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak protiprávní, nevhodný nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost.

Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za vás. Odesláno vy nebo jakoukoli třetí stranou.

Článek 18 - osobní informace

Vaše podání osobních údajů v obchodě se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Článek 19 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Příležitostně mohou na naší stránce nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagacemi, nabídkami, poplatky za přepravu produktů, časy přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky) .

Neuskutečníme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v této službě nebo v jakémkoli jiném subjektu, včetně informací o cenách, s výjimkou požadavků zákona.

Žádná konkrétní aktualizace nebo datum obnovení aplikované ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo být označeno jako informace o tom, že informace v této službě nebo v jiném subjektu byly změněny nebo aktualizovány.

Článek 20 - Zakázané použití

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) za jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

Článek 21 - Odmítnutí záruk; Omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak, jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.
V žádném případě nebude společnost Egay Shop, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakýkoli přímý, nepřímý, náhodný, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně ztráty zisků, ztráty příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, bez ohledu na to, zda jsou založeny na smlouvě, mimořádné události (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak vaší službou nebo jakýmikoli produkty pořízenými službou nebo jakýmkoli jiným nárokem souvisejícím s vaším užíváním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, avšak bez omezení, všech chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který je vyslán, přenášen nebo jiným způsobem zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován.

Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za takové nároky, zákony nebo zákony Spojených států,

Článek 22 - Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním, obranou a ochranou společnosti Egay Shop a našeho rodiče, dceřiných společností, poboček, partnerů, důstojníků, ředitelů, agentů, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců. přiměřené poplatky za právní zastoupení prováděné jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují jako odkaz, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

Článek 23 - Oddělitelnost

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neúčinná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

Článek 24 - Ukončení

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznamujete, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.

Pokud se domníváme, že jste neuspěli nebo my se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

Článek 25 - celá smlouva

Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoliv výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).

XNUMX. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

Článek 26 - odpovědnost

Navrhované produkty jsou v souladu s platnou francouzskou legislativou. Odpovědnost společnosti Egay Shop nemůže být zahájena v případě nedodržení právních předpisů země, kde je produkt dodán. Je vaší povinností zkontrolovat u místních úřadů možnosti importu nebo používání produktů nebo služeb, které chcete objednat. Navíc, Prodejna egyptů nemůže být zodpovědný za škody způsobené zneužitím zakoupeného výrobku. Konečně odpovědnost Prodejna egyptů nemůže být zodpovědný za žádné nepříjemnosti nebo škody způsobené používáním internetu, včetně přestávky v provozu, vnějšího vniknutí nebo přítomnosti počítačových virů.

Článek 27 - Rozhodné právo v případě sporu

Tyto smluvní podmínky a případné samostatné smlouvy, kterými poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Francie.

Jazykem této smlouvy je angličtina. Tyto podmínky prodeje podléhají francouzskému právu. V případě sporu budou jediné kompetentní francouzské soudy.

Článek 28 - Duševní vlastnictví

Všechny prvky stránky https://egay.shop jsou a zůstávají intelektuálním a výlučným vlastnictvím společnosti Prodejna egyptů nebo třetím stranám, které autorizovaly Prodejna egyptů využívat je. Nikdo není oprávněn reprodukovat, využívat, opakovaně vysílat nebo používat pro jakýkoli účel, a to i částečně, prvky webu, které jsou softwarové, vizuální nebo zvukové. Jakékoliv jednoduché nebo hypertextové odkazy jsou přísně zakázány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Prodejna egyptů . Exkluzivními důvody pro produkty označené jako takové v jejich popisu jsou duševní a výlučné vlastnictví Prodejna egyptů. Každá fyzická nebo právnická osoba, která kopíruje všechny nebo některé z těchto vzorů, je trestně stíhána.

Článek 29 - změna smluvních podmínek

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

Článek 30 - kontaktní informace

Otázky týkající se podmínek služby by měly být zaslány k nám Kliknutím ZDE.

en English
af Afrikaanssq Shqipam አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca CatalàČEB Cebuanony Chichewazh-cn 简体中文zh-TW 繁體中文co Corsuhr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantoet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskgl Galegoka ქართულიde Deutschel Greekgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausahložinka Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीno Norsk bokmålps پښتوfa فارسیpl Polskipt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu
{